گزارش سخنرانی پرزیدنت ترامپ در فلوریدا و آغاز کارزار ۲۰۲۰؛ اشاره به مقابله با ایران

29 خرداد 1398