بحث موافقان و مخالفان بر سر اولین بودجه پیشنهادی دولت ترامپ

27 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بودجه‌ای که کاخ سفيد برای سال ۲۰۱۸ پيشنهاد کرده است از هم‌اکنون با انتقاداتی، هم در داخل کشور و هم در خارج، روبرو شده است. منتقدان می‌گويند پرزیدنت ترامپ قصد دارد ضمن افزایش هزينه‌های نظامی و انتظامی، کمک‌های خارجی و سهم آمریکا در نهادهای بين‌المللی را کم کند.