انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش جدید سالانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را منتشر می‌کند. وضعیت حقوق بشر در ایران نیز همواره بخشی از این گزارش‌ها بوده و انتظار می‌رود در گزارش امسال نیز به آن اشاره شود. گزارش گیتا آرین