اساتید علوم سیاسی : علوم سیاسی در ایران آسیب جدی خواهد دید

05 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شماری از اساتید علوم سیاسی دانشگاههای ایران از روند تغییر محتوا و سر فصلهای کتب درسی این رشته به شدت انتقاد کرده اند.این اساتید ادامه این روند را جبران ناپذیر دانسته اند. داود هرمیداس باوند ، به صدای آمریکا می گوید که این روند نقض آشکار آزادی بیان و آکادمیک است. گزارش از کوروش صحتی