سوءرفتار شرکت هواپیمایی یونایتد با یک مسافر، ارزش سهام این شرکت را ۴درصد کم کرد

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خطوط هوایی یونایتد با کاهش بیش از چهاردرصدی در سهام خود روبرو شده است که علت آن انتشار ویدیویی است که در آن نشان داده می شود یک مسافر این شرکت که به زور به بیرون از هواپیما کشیده شده جراحاتی برمی دارد. این ویدیو خشم عمومی را در آمریکا و دیگر نقاط جهان برانگیخته است.