گزارش سازمان ملل از تجاوز و آزار جنسی زنان و کودکان پناهجو در مسیر به اروپا

11 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف آمده است که زنان و کودکانی که می خواهند از طریق دریای مدیترانه از آفریقای شمالی خود را به ایتالیا برسانند تا از جنگ فقر و خشونت بگریزند مورد سواستفاده های جنسی و رفتاری قرار می گیرند.