آخرین خبرها از وضعیت پناهجویان راهی اروپا

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعداد پناهجویانی که تلاش دارند خود را از طریق دریای مدیترانه به شهرهای اروپایی برسانند کاسته شده؛ با این حال تعداد کشته شدگان در این مسیر افزایش یافته است.