تلاش های سازمان ملل برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفاده از سلاحهای کشتار جمعی

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد با بهره گیری از زیر مجموعه هایش و با استفاده از فن آرویهای پیشرفته روز به دنبال یافتن راههایی برای حفظ محیط زیست و موجوداتش و از سوی دیگر، جلوگیری از استفاده بشر از سلاحهای کشتار جمعی است.