مذاکرات رهبران جهان درباره مبارزه با تروریسم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

01 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه های اتمی و موشکی ایران و کره شمالی گرچه بخشی عمدۀ از جلسات بحث و بررسی مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد را بخود اختصاص داده بود، اما چگونگی مبارزه با تهديد تروريسم و افراط گرايی نیز از چشم سران کشورها دورنماند.