بیست و یکم فوریه روز زبان مادری است؛ روزی برای کمک به رشد فرهنگ اقوام

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۱۷ سال پیش سازمان یونسکو روز بیست و یکم فوریه را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرد. سال ۲۰۰۸ نیز از طرف سازمان ملل متحد سال جهانی زبان ها اعلام شد. آنطور که یونسکو می گوید همه این تلاش ها یک هدف اساسی را دنبال کرده و آن کمک به رشد زبان ها و فرهنگ اقوام و ملت ها در سرتاسر جهان است.گزارش شپول عباسی