۱۰ میلیون بیکار در ایران تا سال ۱۴۰۰

18 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه دولت حسن روحانی برنامه جدیدی برای رفع بیکاری ارائه نداده، وزیر کار ایران هشدار داده که اگر راهکاری ارائه نشود تا سال ۱۴۰۰، جمعیت بیکاران ایران دو برابر می شود.