بلاتکیفی بازار پیش از لغو تحریم ها رشد اقتصادی ایران را پایین نگه داشت

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آنکه توافق هسته ای ایران و گروه پنج بعلاوه یک وارد مرحله اجرا شده، اما چند ماه دیگر تا لغو و تعلیق تحریم های اقتصادی و مالی ایران باقی مانده است. انتظار برای لغو تحریم ها در کنار پایین آمدن درآمدهای نفتی ایران باعث شده امسال رشد اقتصادی کشور بین صفر تا یک درصد پیش بینی شود.