کاوش های باستان شناسی شبه جزیره عربستان

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوش های باستان شناسی شبه جزیره عربستان نگاهی دارد به اکتشافات ماجرا جویانه وندل فیلیپس، باستان شناس بزرگ آمریکایی در سالهای ۱۹۵۰ و ۵۱ در بخشی از شبه جزیره عربستان که امروزه یمن نام دارد:گزارش ماندانا تدین