محمد جواد ظریف با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد.

27 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد. همزمان، قدرتهای غربی درآژانس بین المللی انرژی اتمی در وین از ایران خواستند برمیزان همکاری و روشن ساختن ادعاها در مورد ابعاد نظامی برنامه هسته ای بیفزاید