فهرست سازمان ملل از کشورهایی که کودکان را به جای مدرسه به جنگ می فرستند

18 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان کودکان و جنگ فهرست سیاهی از دولت ها و گروه های شبه نظامی منتشر کرده که در آن ربودن کودکان از مدارس و بیمارستانها و استفاده از آنها در جنگ، تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان و کشتار و معیوب کردن آنها در جنگ بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.