شواهدی که نگرانی‌ها درباره یمن را افزایش می‌دهد: شاید جنگ ادامه یابد

29 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نماينده جديد سازمان ملل متحد در يمن هشدار داده شورای امنيت گزارش هايی در دست دارد که نشان می دهند، اطراف مراکز شهری عمده و بنادر حياتی يمن عمليات نظامی ای جريان دارد که در صورت صحت می توانند اميد پايان جنگ داخلی يمن را برای هميشه از بين ببرد.