تلاش سازمان ملل برای گفت و گو با حوثی ها و جلوگیری از ادامه جنگ در حدیده

27 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ورود نیروهای نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به فرودگاه شهر بندری حدیده، مارتین گریفیتز فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای گفتگو با حوثی ها وارد صنعا شده است تا به آنها پیشنهاد کند برای اجتناب از ادامه جنگ، کنترل حدیده را به کمیته ای تحت نظارت سازمان ملل واگذار کنند.