انتخاب بحث برانگیز «زن استثنایی» به عنوان سفیر توانمندی زنان سازمان ملل

01 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان ملل متحد شخصیت افسانه ای «زن استثنایی» در کتاب های کارتونی و سریال های تلویزیونی را سفیر توانمندی زنان و دختران انتخاب کرده است. انتخابی که بحث برانگیز شده است.