برنامه سازمان ملل متحد : بهبود بهداشت و سلامت زنان و کودکان در کشورهای فقیر

20 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۳۰۰ دولت بنیاد و سازمان جهانی به یک برنامه سازمان ملل متحد پیوسته اند تا بهداشت و سلامت میلیون ها زن و کودک فقیر در جهان بهبود یابد.