کمیسیون وضعیت زنان، این هفته در نیویورک

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته بیش از ۴۰۰۰ زن از سراسر جهان، برای شرکت در "کمیسیون وضعیت زنان" سازمان ملل متحد به نیویورک می آیند. دستور کار این کمیسیون که سالیانه و به مدت دو هفته برگزار می شود، بر چالش های پیش روی زنان و دختران در سراسر جهان و چاره اندیشی برای آن استوار است.