پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل: تحریم و فشار ادامه می‌یابد تا رژیم ایران تغییر رفتار دهد

02 مهر 1398