پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل آمریکا شریک می‌خواهد، نه دشمن؛ وقت تغییر رفتار رژیم ایران است

02 مهر 1398