نماینده بریتانیا در سازمان ملل: این فقط مردم ایران هستند که می‌توانند سرنوشت‌شان را بسازند

23 دی 1398