بحران سوریه و ادامه حضور نظامی ترکیه؛ اردوغان سقوط یک هلیکوپتر جنگی کشورش را تایید کرد

21 بهمن 1396