سازمان ملل:‌ شکنجه مداوم و بدرفتاری در ترکیه و عربستان سعودی محکوم است

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته ضد شکنجه وابسته به سازمان ملل متحد که وظیفه اش نظارت بر رعایت مقررات کنوانسیون ژنو علیه شکنجه است اعمال مداوم شکنجه و بدرفتاریهای دیگر در ترکیه و عربستان سعودی را محکوم کرده است.