جان کری توافق آتش بس را آخرین راه برای جلوگیری از فروپاشی سوریه دانست

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سومین روز از ترک مخاصمه در سوریه، مواردی از درگیری در این کشور کزارش شده است. با این حال، آمریکا، روسیه و سازمان ملل از اجرای ترک مخاصمه راضی هستند. توافق آمریکا و روسیه براین بوده که درگیری کاهش پیدا کند و ارسال کمکهای انساندوستانه امکان پذیر شود. گزارش گیتا آرین