بان کی مون: کشورهای ثروتمند به آوارگان سوری کمک کنند

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید تنها راه حل بحران سوریه رایزنی برای یک گذار سیاسی است. بان کی مون روز چهارشنبه در اجلاس ژنو که در راستای چاره اندیشی برای میلیون ها آواره سوری برگزار شد کشورهای ثروتمند جهان را به حمایت بیشتر از تلاش هابرای پناه دادن به آوارگان سوری فراخواند.