مقام سازمان ملل متحد: بحران سوریه هر روز وخیم‌تر می‌شود

07 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

والری آموس رئیس دفتر امور انسان‌دوستانه سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت شمار شهروندان سوری که با گرسنگی، کم آبی، و فقدان مراقبت‌های بهداشتی روبرو هستند به دوبرابر برآورد قبلی یعنی به رقم ۴۴۰ هزار نفر رسیده است.