سومین روز مذاکرات سوریه در ژنو، همزمان با برقراری آرامش نسبی در این کشور

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات غير مستقيم صلح سوريه در ژنو، سومين روز خود را پشت سر می گذارد. استفان دی میستورا، نمايندۀ ويژه سازمان ملل متحد در امور سوريه تا کنون به نوبت و بطور جداگانه با دو طرف مذاکره، ديدار کرده است. آقای دی میستورا امروز با طرف دولتی سوريه گفت و گو دارد.