دی میستورا: این ماه برای سوریه سرنوشت ساز است

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفان دمیستورا فرستاده ویژۀ سازمان ملل متحد برای سوریه می گوید اگر همه چیز خوب پیش برود ماه جاری برای سوریه سرنوشت ساز خواهد بود. دی میستورا از احتمال آتش بس در ساعتهای پیش رو خبر داد.