شورای امنیت قرار است چه تصمیمی درباره سوریه بگیرد

03 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قرار است در مورد پیش نویس قطعنامه ای بمنظور برقراری آتش بس در سوریه رای گیری کند. استفان دمیستورا، نماینده سازمان ملل در سوریه ضمن ابراز امیدورای به توافق در شورای امنیت در مورد آتش بس برای پایان درگیری در غوطه شرقی افزود این توافق آسان نخواهد بود.