تلاش سازمان ملل برای ورود بازرسان به محل حملات شیمیایی دوما در سوریه

31 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی سازمان ملل گفت مذاکرات برای فراهم آوردن امنیت بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیائی برای بازدید از محل حمله شیمیایی به شهر دوما، در پایتخت سوریه برگزار می شود. نگرانی های امنیتی تمام طول هفته مانع ورود بازرسان به دوما شد.