سازمان ملل: سوریه با بزرگترین بحران انسانی روبروست

21 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می‌گوید سوریه با بزرگترین بحران انسانی روبروست زیرا کشتار، جابجایی افراد، گرسنگی و بیماری جان بیش از ۱۳ میلیون نفر را، که به کمکهای بین المللی متکی هستند، تهدید می‌کند. لیسا اشلاین، خبرنگار صدای آمریکا، این گزارش را از ژنو ارسال کرده است.