گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر: نگران ابتلای زندانیان سیاسی به کرونا هستیم

26 شهریور 1399