آمریکا خواستار بازگشت صلحبانانی شد که مرتکب تجاوز جنسی شده اند

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ايالات متحده از شورای امنيت سازمان ملل متحد می خواهد صلحبانانی را که در کارنامه شان موارد متعددی از جرايم جنسی وجود دارد يا کشورهای متبوعشان از رسيدگی به شکايات مربوط به آنها خودداری می کنند، به کشورهايشان بازگرداند.