نیکی هیلی درباره ایران در شورای امنیت چه گفت؛ کره شمالی دیگر نمی خواهیم

26 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملل متحد که با موضوع وضعیت در خاورمیانه برگزار شد، بار دیگر از ایران به عنوان کلیدی ترین عامل برهم زننده ثبات در این منطقه یاد کرد. گزارش فرهاد پولادی