پیشنهاد ایتالیا و هلند برای تقسیم دوره عضویت در شورای امنیت بین خود

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایتالیا و هلند پیشنهاد جدیدی به سازمان ملل ارائه میکنند. پیشنهاد این است که دوره عضویت غیردائم در شورای امنیت آن نهاد میان دو کشور تقسیم شود.سه شنبه در مجمع عمومی رأی گیری برای اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت برگزار شد و اعضای جدیدی انتخاب شدند.