به بهانه نشست سازمان ملل؛ نگاهی به رابطه ایران و شورای امنیت سازمان ملل

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد، جهانشمول ترین نهاد متشکل از نمایندگان کشورهای مستقل و حاکم است، که پس از جنگ جهانی دوم و با هدف "صلح و امنیت بین المللی" تشکیل شده است. شورای امنیت مهمترین ارگان سازمان ملل در ارتباط با این هدف است، که در حکم "هیئت مدیره" آن نهاد بین المللی عمل می کند.