هشدار سازمان ملل متحد به افزایش روز افزون شمار پناهجویان در جهان

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می گوید شمار پناهجویان در جهان در حال حاضر بسیار زیاد است و تعداد کسانی که به دلیل جنگ ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند به سرعت رو به افزایش می رود.