پوشش سخنان مایک پمپئو در شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران

21 آذر 1397