۱۳ میلیون سوری جنگ‌زده به کمک انسانی نیاز دارند

09 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر کمکهای انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرده است بیش از سیزده میلیون نفر در سوریه که در اثر جنگ داخلی در آن کشور یا خانه های خود را ترک کرده و یا در مناطق جنگ زده گرفتار هستند، به کمکهای انسانی نیاز دارند.