تلاش آمریکا برای تصویب تحریم های بیشتر علیه کره شمالی

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش آمریکا و متحدان آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای به تصویب رساندن سریع قطعنامه پیشنهادی برای گسترش تحریم ها علیه کره شمالی ادامه دارد.