جنایت علیه بشریت در کره شمالی

03 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد به جنایت علیه بشریت در کره شمالی اشاره دارد. از جمله: کار اجباری گرسنگی دادن و آزار جنسی زندانیان و اعدام مخالفان سیاسی در حضورتماشاگران.