توصیه نهاد مربوط به سازمان ملل برای پیگرد فرماندهان نظامی میانمار برای جنایت علیه مسلمانان

06 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش نتایج تحقیقات یک کمیته حقیقت یاب سازمان ملل توصیه کرده است، مقامات ارشد و چند تن از فرماندهان نظامی میانمار به دلیل ایفای نقش در خشونت و کشتار جمعی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مورد تحقیق و تحت تعقیب قرار گیرند. گزارش مارگارت بشیر