واکنش سازمان ملل به سرکوب مسلمانان روهينگيا توسط ارتش میانمار

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد در واکنش به رويدادهای جاری در ميانمار و مهاجرت دسته جمعی اقليت مسلمانان روهينگيا در آن کشور هشدار داده که شدت عملکردهای سرکوبگرانه ارتش ميانمار به جايی رسيده که تعريف پاکسازی قومی بر آن اطلاق می شود.