درخواست دبیر کل سازمان ملل از آنگ سان سوچی

22 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کوفی عنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد از آنگ سان سوچی رهبر میانمار خواست که به وعده های خود در مورد پایان دادن به خشونت علیه اقلیت روهینگیا در کشورش عمل کند.