ماموریت صلحبانان سازمان ملل در لبنان تمدید شد

12 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورا ی امنیت سازمان ملل متحد در پی گفتگوهائی مفصل و فشرده به تمدید ماموریت نیروهای موقت پاسدار صلح لبنان، موسوم به یونیفیل رای مثبت داده است. آمریکا و اسرائیل از یونیفیل به خاطر کم کاری در جلوگیری از فعالیت های نظامی حزب الله لبنان انتقاد داشتند.