تلاش در مجمع عمومی سازمان ملل برای رد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل

29 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز، پنجشنبه برای بررسی قطعنامۀ مربوط به رد شناسايی اورشليم به عنوان پايتخت رسمی اسرائيل جلسه اضطراری دارد. اين قطعنامه دوشنبۀ پيش با وتوی ايالات متحده در شورای امنيت به تصويب نرسید.