اظهار تاسف دبیر کل سازمان ملل از افزایش تنش در اورشلیم

31 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می گوید، آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل از مرگ سه فلسطینی در درگیری های خشونت بار با نیروی امنیتی اسرائیل عمیقاً متاثر شده است و از رهبران اسرائیلی و فلسطینی می خواهد از هر گونه اقدامی که به افزایش تنش در بخش قدیمی شهر اورشلیم می انجامد خودداری کنند.