سفیر بریتانیا: بر اعمال توافق جامع اتمی نظارت کامل خواهیم داشت

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه ای را به منظور تایید توافق جامع اتمی شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ با ایران را تصویب کرد.